Avís legal

Avís legal

Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat d’EduAlter i L’ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús:

1. Titularitat i propietat intel·lectual

Tots els continguts d’aquesta pàgina web són propietat d’EduAlter, amb NIF G61884144 i domicili social a la Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex, Planta Baixa, Sala Pangea, 08034, Barcelona i de l’ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES, amb NIF G58544057 i domicili social al Carrer Blanco, 73 – 1º, 08028, Barcelona.

Per això, qualsevol ús no autoritzat prèviament pel titular d’aquests continguts serà considerat un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

2. Política de Privacitat i tractament de dades de caràcter personal
Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal, a través dels diferents formularis de registre, està autoritzant expressament a EduAlter i L’ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES al tractament automatitzat de les seves dades personals per poder atendre les seves peticions de servei. Així mateix, per millorar la qualitat del funcionament de la plataforma i dels serveis oferts, aquestes dades seran utilitzades per EduAlter i L’ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES per remetre als usuaris diferents comunicacions i notificacions relacionades amb els serveis i novetats que ofereix Braser de Sabers.

EduAlter i L’ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES inclouran les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat privada que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.

EduAlter i L’ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES no cediran o comunicaran a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar el servei que l’usuari hagi sol·licitat.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a EduAlter mitjançant correu electrònic a edualter@pangea.org, o per correu postal a la Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex, Planta Baixa, Sala Pangea, 08034, Barcelona o a l’ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES mitjançant correu electrònic a educacio@entrepobles.org, o per correu postal al Carrer Blanco, 73 – 1º, 08028, Barcelona.

Braser de Sabers
info@braserdesabers.org

Un projecte impulsat per:

entre-pobles
edualter

Amb el suport de:

CS5_marca_1_tinta_Negatiu-01
agencia-cooperacio-catalana
generalitat-negatiu-03

Braser de Sabers
info@braserdesabers.org

Un projecte impulsat per:

entre-pobles
edualter

Amb el suport de:

CS5_marca_1_tinta_Negatiu-01
agencia-cooperacio-catalana
generalitat-negatiu-03